Custom Image

Ono što odlikuje Centar NIT je otvorenost za nove ideje i projekte kao i spremnost da izađemo u susret onima koji smatraju da im naši resursi mogu biti od pomoći a takođe imamo otvorena vrata za sva lica organizacije i pojedince koji smatraju da mogu dati doprinos radu Centra.

U toku projekta EUBID (EUBID - Podrška Evropske unije razvoju poslovnih inkubatora) je izvršena evaluacija i procena naših aktivnosti i data u sledećem dokumentu.

EUBID podrška razvoju poslovnih inkubatora (Video) vesti.rs
sandzakpress.net
naslovi.net
rtvnp.rs
facebook/EUBIDproject

Istaknuti projekti i rezultati

2009

Odmah po osnivanju, 2009. godine, Centar NIT je učestovao u dva projekta:

- Statistički osvrt na tržište rada u regiji Sandžak

- Statistički osvrt na poslodavce I radnu snagu u regiji Sandžak

Rezultati projekta su prezentovani na Konferenciji SPIN 09 i Skupu privrednika i naučnika pod nazivom “Operativni menadžment i globalna kriza”, koji je održan od 05-06. novembra 2009. godine, i objavljeni su u celosti u zborniku radova sa ove konferencije, a dostupni su na: LINK

2010

U 2010. godini Centar NIT je podržao istraživanje u okviru projekta “Mogući pravci ekonomskog razvoja novopazarskog kraja” a rezultati ovog isttraživanja su prezentovani na International Conference“Contemporary Issues in Economics, Business and Management”, koja je održana na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, 14-15. decembra, 2010 godine a celokupan izveštaj je štampan u zbrniku radova sa ove konfenecije i dostupan na: LINK

2010

Takođe 2010. godine Centar NIT je podržao projekat “Istraživanje mogućnosti primene informacionih sistema u malim I srednim preduzećima u Srbiji” rezultati projekta su prezentovani na Načnoj Konferenciji o Strateškom menadžmentu SM2010 a kompletan izveštaj je moguće pronaći na: LINK

2015

U 2015. godine Centar NIT je koordinirao projekat “Possibilities and limitations of re- industrialization of Serbia” a rezultati istraživanja sprovedenog u okviru projekta su objavljeni u časopisu Unite, VOL. 2 (NO. 1) : June 2015,

2018

U 2018. godini Centar NIT je pokrenuo istraživanje “Mogućnosti i pravci primene prodajnog web sajta u tržišnom pozicioniranju MSP na teritoriji Srbije” istraživanje je završeno i rezultati istraživanja će biti publikovani. Na osnovu istraživanja pokrenut je projekat “Osnaživanje prisustva malih i srednjih preduzeća na Internetu” na taj način što će se članicama centra i zainteresovanim preduzećima pružiti mogućnost da dobiji besplatan prodajni web sajt sa svom potrebnom infrastrukturom kao i potrebu obuku njihovih zaposleni kako bi mogli kvalitetno upravljati on line prodajom.

Portfolio

U nastavku su linkovi do naših već završenih projekata.

NAŠ TIM

Naš tim čine mladi ljudi koji smatraju da mogu dati znatan doprinost razvoju zajednice u kojoj žive. Kako se različiti izazovi sa kojima se susreće okruženje u kojem živimo menjaju tako se i menjaju ključne aktivnosti centra a se menja i struktura uključenih u projekte koji treba da olakšaju zajednici prevazilaženje izazova sa kojima se susreće.