U radu sa studentima na pripremi njihovih preduzetnickih projekata i razoju njihovih start up kompanija rade kao mentori prof. dr Semsudin Plojovic, prof. dr Suad Becirovic, prof. dr Aleksandar Ivanovic.

Custom Image

Od kompanija koje su trenutno stanovnici inkubatora izdvajamo firmu IkreSoft koja se bavi informacionim sistemima, firma Skayon koja se bavi primenom IT resenja u svakodnevnom zivotu, sa znacajnim rezultatima u Web Dizajnu

Osim toga u biznis inkubatoru radimo sa preduzetnicima koji tek razvijaju svoja IT resenja i koji jos uvek nisu osnovali svoju firmu od kojih izdvajamo:
Imamovic Dzenan GitHub,LinkedIn
Mulsic Elvic GitHub,LinkedIn
Rastic Muamer GitHub,
Dupljak Dzemil GitHub,LinkedIn