Razvoj poslovnih ideja

Centar NIT u okviru svojih aktivnosti pruža podršku razvoju poslovnih ideja svojim stanarima. Zainteresovani klijenti sa poslovnom idejom za koju smatraju da zavređuje pažnju mogu se javiti timu Centra NIt i dobiti inhouse ili podršku na daljinu. Oni koji se opredele da budi i korisnici kooworking prostora imaju svakodnevnu podršku tima Centra NIT kao i mentor koje Centar angažuje. Podrška se sastoji u zajedničkom razvoju poslovne ideje, izrade analize i projekta operacionalnizacije te ideje kao i izrade poslovnog plana...Kancelarijska podrška

Osim navedenog za sve koji budu odabrani za učesnike poslovnog inkubatora Centar NIT obezbeđuje kancelarijski prostor sa potrebnom infrastrukturom, knjigovodstvene usluge, usluge u sferi poslovnog prava i poreskog savetovanja kao i usluge u domenu povećanja konkurentske prednosti proizvoda.


Priprema za spoljašnje investiranje

Još jedan segment od velike važnosti je i priprema preduzeća za spoljašnje investiranje. Centar NIT radi sa svojim stanarima na programima inkubacije i akceleracije a za one koji su zainteresovani organizuje se i priprema za spoljašnje investiranje to jest organizacije prezentacije proizvoda zainteresovanim investitorima i priprema pregovaranja o uslovima investiranja.